kpntakt

May Britt Skjold

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet 1999 og autoriseret af Socialministeriet i 2004.

 

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog på fuld tid siden 2007, hvor jeg blev partner i Psykologhuset Broen på Nørrebro i København. 

 

Juli 2022 flyttede jeg min klinik fra København til Rødvig på Stevns, hvor jeg nu har fuldtidspraksis med ydernummer, private klienter samt sager som PAS-konsulent.

 

Akkrediteret, 11. februar 2020: "Psykologen lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel."

For yderligere information log ind på www.ikas.dk.

 

Jeg har følgende efteruddannelser:

 • 2013: Certificeret Mindfulness-instruktør og meditationsformidler, uddannet af Jens-Erik Risom (elev af Jes Berthelsen, Vækstcenteret) ved Skolen for Anvendt Meditation, www.anvendtmeditation.dk
 • 2009: Uddannet psykoterapeut indenfor den eksistentiel-fænomenologiske retning ved The New School of Psychology med Ernesto Spinelli som hovedunderviser, nu Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi, www.eksistentiel-skole.dk
 • 2007: Certificeret Imagoterapeut ved Jette Simon, www.imagoforeningen.dk
 • 2003: Uddannet konsulent ved DISPUK, www.dispuk.dk
 • 2000: Uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning, www.konfliktloesning.dk

 

Tidligere ansættelsesforhold:

 • 2000-2022: Tilknyttet Psykologhuset Broen og partner samme sted fra 2007-2022.
 • 2000-2014: Kursusleder ved de adoptionsforberedende kurser, Familieretsafdelingen, Ankestyrelsen.
 • 2006-2013: Underviser i patientkommunikation (medicinsk etik, den svære samtale og den motiverende samtale) ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), obligatorisk undervisning af KBU-læger, www.ceku.dk
 • 2000-2006: Klinisk psykolog ved Børne-og Ungerådgivningen, Helsingør Kommune.

 

Indenfor adoption har jeg erfaring fra følgende aktiviteter:

 • 2022: Formand for Adoptionspsykologisk Selskab, Dansk Psykologforening.
 • 2021: PAS-konsulent, Ankestyrelsen.
 • Nov. 2015: Kombineret studietur (adoption) og privat rejse til Sydkorea.
 • 2000-: Privat praktiserende psykolog med speciale i adoption.
 • 2013-2015: Medlem af Det Faglige Råd, Tænketanken Adoption.
 • 2000-2014: Kursusleder ved de Adoptionsforberedende kurser, Familieretsafdelingen, Ankestyrelsen.
 • 2010: Studietur til børnehjem i Burkina Faso ved Ankestyrelsen.
 • 2007: Studietur til børnehjem i Etiopien ved Ankestyrelsen.
 • 2006: Studietur til behandlingsinstitutionen Folåsa i Sverige.
 • 1996-2005: Formand for Foreningen for Adopterede, en forening for dansk og udenlandsk adopterede.

 

Jeg har gennem årene holdt foredrag og kurser om adoption for: Københavns Universitet, PPR, CVU, seminar.dk, Adoption og Samfund, Korea Klubben m.fl.

 

Jeg bliver jævnligt kontaktet af diverse medier. Som eksempel kan nævnes produktionsteamet bag sæson 3 af dramaserien "Bedrag." 

 

Jeg er desuden interviewet til den anerkendte podcast "Adopteret", produceret af Anne Dorthe Frydenlund Christiansen.

 

Som ung havde jeg et ønske om at blive professionel fotograf. Det blev jeg ikke, men det har ikke holdt mig fra at fotografere. Det er egne fotos som er lagt op på denne hjemmeside.

 

Jeg er dansk adopteret, årgang 1963 og har tre voksne børn.