At være forældre

At være forældre

Som forældre ønsker vi at tage bedst muligt vare på vores børn og de fleste forældre har glædelige forventninger til at skulle drage omsorg for et barn.

I alle familier kan det dog ske, at forholdene for en kortere eller længere periode ikke bliver som forventet.

Det kan skyldes 1) særlige forhold ved barnet, 2) at kontakten mellem forældre og barn er problematisk, 3) personlige forhold hos den ene eller begge af forældrene eller 4) at man som par har det svært.

Særligt henvendt til forældre tilbyder jeg samtaler i følgende situationer:

 • Den vanskelige tilknytning.
 • Ambivalente følelser overfor barnet.
 • Konflikter, tvivl og usikkerhed.
 • Når barnet får en diagnose.
 • Anbringelse af barnet uden for hjemmet.
 • Krise i parforholdet.
 • Skilsmisse, sygdom, dødsfald.
 • At være single-forælder, regnbuefamilie, andet.

 

I forhold til adoption kan det handle om:

 • Tab af barn i forslag.
 • Adoptionsdepression.
 • Biologisk familie og evt. rejse til oprindelseslandet.
 • Identitet og etnicitet.
 • Positiv opmærksomhed, mobning og racisme.
 • Når ens voksne barn ikke ønsker kontak.t

 

Hvordan man som forældre sammen tackler udfordringer og problemer har afsmittende effekt på børns trivsel.