Kurser og supervision

Kurser og supervision

 

At arbejde professionelt med adoptivfamilier, unge og voksne adopterede, stiller særlige krav. Ud over generel viden på ens fagområde er det nødvendigt med viden om adoption.

 

Med øget viden om adoption vil vurderinger og beslutninger i langt højere grad komme adoptivfamilien og den adopterede til gode.

 

For yderligere information om kurser og lignende søg på www.ast.dk