0-12 år

0-12 år

Alderen fra 0-12 år spænder over mange udviklingstrin, både for barnet og familien. I starten handler det om at finde hinanden og hverdagen. Så kommer institutionsliv og senere skole med kammerater og et mere aktivt liv uden for hjemmet.

Nogle familier søger råd og vejledning for at sikre sig, at de er på rette spor. Andre familier har i en kortere eller længere periode brug for mere omfattende støtte og hjælp.

Når familier søger hjælp:

 • Regulering af søvn og kost m.m.
 • Tilknytning og overlevelsesstrategier.
 • Adfærdsproblemer. 
 • Sociale vanskeligheder.
 • Institutionsliv og skoleliv.
 • AD/HD og autisme.

 

I forhold til adoption kan det handle om:

 • At tale om adoptionen.
 • Positiv opmærksomhed, mobning og racisme.
 • Identitet og etnicitet.
 • Biologisk familie.
 • Rejse til oprindelseslandet sammen med barnet.